پیرایش داماد شاهرود

توصیه به آقا دامادها

خرده کاری های خانه مشترک مثل نصب پرده، نصب بخاری، لوازم برقی، چک کردن لامپ هاو شیرآلات و ...، آخرین خرید های شخصی و آخرین هماهنگی ها جشن را انجام دهید و با تمرکز و انعطاف به پیشواز یک روز و شب به یادماندنی بروید.
یک فهرست از پیگیری های روز جشن مانند آخرین هماهنگی با تالار و رتوران و گلفروشی و ... به همراه شماره تماس آن ها را آماده کنید و به خانواده یا دوستان خود بدهید تا آن ها پیگیری آخر را انجام بدهند.
حتما یک هدیه کوچک برای غافلگیر کردن همسرتان در شب عروسی آماده کنید.